Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFLATOUN – Boosting social inclusion through targeted action
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000024115
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:196729 €
Koordinátor:Nadacia otvorenej spolocnosti Bratislava/Open Society Foundation/NOS - OSF
Bratislava