Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLATO'S EU: Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:146300 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica