Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:307578 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava