Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Learning Tools for Water Supply Management Professions
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000030225
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Deutsch-Slowakische Akademien a.s.
Brezno