Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAFECULT
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000033337
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:240998 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava