Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacity Building for Inclusion and Diversity
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-ADU-000041750
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35010 €
Koordinátor:Saplinq, o.z.
Košice