Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S angličtinou do Európy
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041803
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37520 €
Koordinátor:Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou