Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreativita a motivácia v triede s rozvojom jazyka pre učiteľov (MALTA)
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000041992
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6046 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Trávnica