Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komplexný rozvoj detí predškolského veku
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA122-SCH-000042131
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27875 €
Koordinátor:Súkromná materská škola
Bratislava