Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKISRO4GreenComp: Slovak-Icelandic-Romanian Cooperation for Green Competences Development
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-ADU-000049808
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Slovak Eco Quality
Bratislava