Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a Slovensku
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-SCH-000049812
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Bratislava