Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu ku novému kurikulu: SKAV SK + SKAV CZ
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-SCH-000050828
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:LIPANA, n.o.
Košice