Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Včelársky online vzdelávací portál
Číslo projektu:2021-2-SK01-KA210-VET-000049681
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Zachráň včely o.z.
Medzibrod