Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-ADU-000065937
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:176000 €
Koordinátor:Asociácia jazykových škôl SR
Bratislava