Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000059301
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:143870 €
Koordinátor:Gymnázium Ľudovíta Štúra
Trenčín