Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000061726
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8960 €
Koordinátor:Materská škola
Limbach