Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000064305
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33560 €
Koordinátor:Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Prievidza