Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000066281
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:101895 €
Koordinátor:International House Bratislava s.r.o.
Bratislava