Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-SCH-000067525
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27930 €
Koordinátor:Základná škola Márie Medveckej
Tvrdošín