Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2022-1-SK01-KA121-VET-000055161
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58960 €
Koordinátor:Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Trebišov