Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

  • Výzva na podanie žiadostí na rok 2016
  • Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami – Mobility študentov a učiteľov vysokých škôl z/do partnerských krajín [SK, pdf, 219 KB]. Rozpis regiónov [SK, xlsx, 10 KB]
  • Výzva na rok 2016 - Charta pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci programu Erasmus+ na obdobie rokov 2016 – 2020. OPRAVA k 3.2.2016 [SK, pdf, 709 KB]
  • Výzva 2016 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby [SK, pdf, 98 KB]
  • Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2016 [SK, pdf, 512 KB]

Výzvy uvedené vyššie sú výhradne výzvami spravovanými Národnou agentúrou. Informácie o ostatných výzvach programu Erasmus+ nájdete na stránke Výkonnej agentúry.