Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT
article class="grid_8">

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami predstavuje časti programu pre vysoké školy zameriavajúce sa na krajiny mimo Európy. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.

Mobilita zamestnancov a študentov vysokých škôl

  • Ponuka študijných programov vyučovaných v AJ v partenrských krajinách:
   Východné partnerstvo:   Arménsko [EN, pdf, 3 MB]
   Azerbajdžan [EN, xlsx, 16 KB]
   Gruzínsko [EN, pdf, 96 KB]
   Moldavsko [EN, pdf, 767 KB]
   Ukrajina [EN, xlsx, 304 KB]

   Južné Stredomorie:   Izrael [EN, xlsx, 54 KB]
   Jordánsko [EN, xlsx, 22 KB]
   Libanon [EN, pdf, 502 KB]
   Palestína [EN, pdf, 1 MB]
   Tunisko [EN, pdf, 445 KB]

   Západný Balkán:   Albánsko [EN, pdf, 344 KB]
   Bosna a Hercegovina [EN, xlsx, 53 KB]
   Čierna Hora [EN, pdf, 312 KB]
   Srbsko [EN, pdf, 2 MB]

   Stredná Ázia a Rusko:   Kazachstan [EN, xlsx, 73 KB]
   Kirgizsko [EN, xlsx, 15 KB]
   Rusko [EN, pdf, 329 KB]
   Uzbekistan [EN, xlsx, 44 KB]
   Tadžikistan [EN, pdf, 434 KB]
  • Prehľad Európskej zahraničnej politiky [EN, pdf, 272 KB]
  • Informácia pre stále zastúpenia členských štátov EÚ o rozšírení programu Erasmus+ (podpora vízovej politiky) [EN, pdf, 71 KB]
  • Inter-institutional Agreement (Zmluva medzi inštitúciami) [EN, docx, 48 KB]
  • FAQs
  • Príručka odporúčaní – medzinárodná kreditová mobilita [EN, pdf, 932 KB]
  • Príručka pre partnerské krajiny – medzinárodná kreditová mobilita [EN, pdf, 493 KB]
  • Príručka pre externých hodnotiteľov 2016 [EN, pdf, 436 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 – mobilita VŠ z/do partnerských krajín [18.12.2015] [SK, pdf, 274 KB]
  • Rozpočet pre Slovenskú republiku na rok 2016 [SK, pdf, 77 KB]


Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry


Erasmus Mundus Joint Master Degrees


Capacity Building


Jean Monnet