Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


 • Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2016 [SK, pdf, 512 KB]
 • Technická príručka k e-Formulárom [EN, pdf, 3 MB]
 • eFormulár – Problém s otvorením prihlášky [SK, pdf, 409 KB]
 • eFormulár - Problém s pripojením na Internet [SK, pdf, 376 KB]

  Upozornenie: eFormuláre je možné spracovávať len na počítačoch s novším operačným systémom. Nie sú podporované Windows XP alebo Windows 2000.


  KA2 - Strategické partnerstvá

 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 399 KB]
 • Zoznam najčastejších chýb a nedostatkov prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 336 KB]


  KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 735 KB]
 • Komentované žiadosti KA1 v oblasti Mládeže – Mládežnícke výmeny [SK, pdf, 12 MB]
 • Komentované žiadosti KA1 v oblasti Mládeže – Európska dobrovoľnícka služba [SK, pdf, 17 MB]
 • Komentované žiadosti KA1 v oblasti Mládeže – Získanie Akreditácie [SK, pdf, 12 MB]


  Akreditácia organizácií

 • Inštrukcie k príprave prihlášky na Chartu pre mobility v oblasti OVP [SK, pdf, 568 KB]