Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzvy na podávanie žiadostí

SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás upozorňuje na zmenu termínu podávania prihlášok vo Výzve Erasmus+ na rok 2015. Na základe rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 24. októbra 2014, sa v kľúčovej akcii KA2 - Strategické partnerstvá presúva termín z 30. apríla 2015 na 31. marca 2015 o 12:00 hod. bruselského času. Aktuálnu Výzvu Erasmus+ na prekladanie návrhov projektov 2015 môžete nájsť na www.erasmusplus.sk.


Výzvy uvedené vyššie sú výhradne výzvami spravovanými Národnou agentúrou. Informácie o ostatných výzvach programu Erasmus+ nájdete na stránke Výkonnej agentúry.