Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

  • Príručka k programu Erasmus+ 2017 v2 (20.1.2017) [SK, pdf, 5 MB], [EN, pdf, 3 MB]
  • “Corrigendum to the Erasmus+ programme Guide” = Oprava Sprievodcu programom Erasmus+ zo dňa 21.1. 2017 [EN, pdf, 1 MB]
  • Zjednodušený sprievodca programom pre mládež a šport 2017 [SK, pdf, 5 MB]
  • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2017 [SK, pdf, 160 KB]
  • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v akcii KA1 na rok 2017 [SK, pdf, 466 KB]
  • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania [SK, pdf, 280 KB]
  • Rozdelenie rozpočtu v sektore Vzdelávania dospelých, KA2 – Strategické partnerstvá 2017 [SK, pdf, 124 KB]
  • Zoznam európskych priorít v národnom kontexte a operačných cieľov programu Erasmus+ 2017 [SK, pdf, 125 KB]
  • Príručka pre hodnotiteľov 2017 - informácia o pravidlách hodnotenia [EN, pdf, 631 KB]
  • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov Strategické partnerstvá [SK, pdf, 749 KB], formuláre [SK, zip, 320 KB]