Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami predstavuje časti programu pre vysoké školy zameriavajúce sa na krajiny mimo Európy. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.

Mobilita zamestnancov a študentov vysokých škôl

  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 – mobilita VŠ z/do partnerských krajín [SK, pdf, 545 KB]
  • Inter-institutional Agreement (Zmluva medzi inštitúciami) [EN, doc, 122 KB]
  • Príručka odporúčaní – medzinárodná kreditová mobilita [EN, pdf, 932 KB]
  • Príručka pre partnerské krajiny – medzinárodná kreditová mobilita [EN, pdf, 493 KB]
  • Rozpočet pre Slovenskú republiku na rok 2017 [SK, pdf, 95 KB]
  • Zastúpenie krajín v regiónoch KA107 [SK, pdf, 306 KB]
  • Prehlad cerpania grantu K107 za rok 2016 [SK, pdf, 101 KB]
  • Príručka pre vysoké školy na podávanie projektov v rámci Akcie KA107/Medzinárodná kreditová mobilita. [EN, pdf, 989 KB]


Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry


Ako pripraviť kvalitnú prihlášku

Erasmus Mundus Joint Master Degrees


Capacity Building


Jean Monnet


Knowledge alliances