Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


 • Sprievodca pre vyplnenie online žiadostí KA1 a KA3 [SK, pdf, 3 MB]

 • Technická príručka k e-Formulárom [EN, pdf, 2 MB]
 • Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2017 [SK, pdf, 509 KB]
 • eFormulár – Problém s otvorením prihlášky [SK, pdf, 409 KB]
 • eFormulár - Problém s pripojením na Internet [SK, pdf, 376 KB]

  Upozornenie: eFormuláre je možné spracovávať len na počítačoch s novším operačným systémom. Nie sú podporované Windows XP alebo Windows 2000.


KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy – aktualizácia 20.12.2016 [SK, pdf, 751 KB]
 • Zoznam najčastejších chýb a nedostatkov prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 502 KB]
 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Mládežnícka výmena [SK, pdf, 12 MB]
 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Európska dobrovoľnícka služba [SK, pdf, 17 MB]
 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Získanie akreditácie EDS [SK, pdf, 12 MB]
 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Mobilita pre pracovníkov s mládežou [SK, pdf, 12 MB]


KA2 - Strategické partnerstvá

 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 837 KB]
 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Strategické partnerstvá [SK, pdf, 16 MB]


KA3 - Podpora reformy politiky

 • Komentovaná žiadosť v oblasti mládeže – Stretnutia mladých ľudí so subjektmi zodpovednými za politiku v oblasti mládeže [SK, pdf, 12 MB]
 • Inštrukcia k vypĺňaniu online prihlášky [EN, pdf, 2 MB]


Akreditácia organizácií

 • Inštrukcie k príprave Charty pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave [SK, pdf, 572 KB]