Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Ako získať finančný príspevok Erasmus+

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania a registrované na Slovensku v súlade s príslušným zákonom.

Každý žiadateľ sa musí zaregistrovať v Účastníckom portáli programu (Participant portal), získať PIC (Personal identification Code) a pod týmto identifikačným číslom vyplniť a podať žiadosť o finančný príspevok. Prístup do Účastníckeho portálu inštitúcia získa cez jednotný prihlasovací systém ECAS.