Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

 • Príručka k programu Erasmus+ 2018 - verzia 3 - 10/08/2018 [EN, pdf, 5 MB], [SK, pdf, 5 MB], [On-line verzia]
 • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania [SK, pdf, 341 KB]
 • Zoznam európskych priorít v národnom kontexte Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 295 KB]
 • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2018 [SK, pdf, 553 KB]
 • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v akcii KA1 na rok 2018 [SK, pdf, 502 KB]
 • Zoznam operačných cieľov programu Erasmus+ v Slovenskej republike na rok 2018 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 118 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Vzdelávania dospelých, KA2 – Strategické partnerstvá 2018 [SK, pdf, 96 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Školského vzdelávania, KA2 – Strategické partnerstvá 2018 [SK, pdf, 95 KB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov Strategické partnerstvá [SK, pdf, 749 KB]
 • Príručka pre hodnotiteľov 2018 - informácia o pravidlách hodnotenia [EN, pdf, 697 KB]
 • Hodnotenie prihlášok 2018 - metodika prideľovania bodov [SK, pdf, 1 MB]