Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami (international dimension) predstavuje časť programu Erasmus+, ktorá sa zameriava na spoluprácu vysokých škôl s partnermi z celého sveta mimo krajín programu. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.


Aktivity v kompetencii národnej agentúry


Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl (international credit mobility, KA107)Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry EACEA


Ako pripraviť kvalitnú prihlášku (e-tutoriál)

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus


Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní


Aktivity Jean Monnet


Znalostné aliancie


Prezentácie z podujatí v rámci Výzvy 2018 na tému Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré spoluorganizovala alebo účasť Slovenska zabezpečovala naša národná agentúra, nájdete v časti Prezentácie.