Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami predstavuje časti programu pre vysoké školy zameriavajúce sa na krajiny mimo Európy. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.

Mobilita zamestnancov a študentov vysokých škôlAktivity v kompetencii výkonnej agentúry


Erasmus Mundus Joint Master Degrees


Capacity Building


Jean Monnet