Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

 • Príručka k programu Erasmus+ 2019 ver. 15.1. [SK, pdf, 3 MB], [EN, pdf, 4 MB], [SK, on-line verzia]
 • Opravy v príručke k programu 15. 1. 2019 [EN, pdf, 906 KB]
 • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2019 - aktualizované 31. 5. 2019 [SK, pdf, 135 KB]
 • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v akcii KA1 na rok 2019 [SK, pdf, 821 KB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov Strategické partnerstvá [SK, pdf, 749 KB], [EN, pdf, 402 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Školského vzdelávania, KA2 – Strategické partnerstvá 2019 [SK, pdf, 136 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Vzdelávania dospelých, KA204 – Strategické partnerstvá 2019 [SK, pdf, 95 KB]
 • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor Vzdelávania dospelých v projektoch KA104 [SK, pdf, 236 KB]
 • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor Školského vzdelávania [SK, pdf, 417 KB]
 • Príručka pre hodnotiteľov 2019 - informácia o pravidlách hodnotenia [EN, pdf, 748 KB]
 • Hodnotenie prihlášok 2019 - metodika prideľovania bodov [SK, pdf, 555 KB]

Informácia pre žiadateľov - Pre Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 - EAC/A03/2018 nie sú stanovené európske priority v národnom kontexte ani operačné ciele.