Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


Pripravujeme pre vás inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok, ktoré budeme postupne zverejňovať v závislosti od termínov podávania prihlášok v kľúčových akciách KA1, KA2 a KA3.
  • Harmonogram výberovej procedúry [SK, pdf, 138 KB]
  • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok [EN, pdf, 1 MB]
  • Postup pre nováčikov – podanie prihlášky [SK, pdf, 931 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 833 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 560 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA229 – Školské výmenné partnerstvá [SK, pdf, 549 KB]
  • Pomocný formulár pre prihlášky KA229 – Školské výmenné partnerstvá [EN, docx, 31 KB]
  • Inštrukcie k príprave žiadostí o Chartu OVP KA109 [SK, pdf, 1 MB]