Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Formuláre žiadostí

Žiadosti o grant sa podávajú prostredníctvom online webových formulárov, ktoré sa nachádzajú na portáli Európskej komisie s online formulármi. Európska komisia zverejňuje formuláre k jednotlivým kľúčovým akciám programu Erasmus+ a sektorom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže postupne.

V prípade, že typ prihlášky, ktorý hľadáte, sa na portáli nenachádza, informujte sa o plánovanom termíne zverejnenia v národnej agentúre erasmusplus@saaic.sk alebo iuventa@iuventa.sk.

Technický návod na vypĺňanie je súčasťou online formulárov.

Online formuláre


Grant na špeciálne potrebyKontaktné a tréningové semináre (TCA)