Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Centralizované akcie


Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry EACEA


Ako pripraviť kvalitnú prihlášku (e-tutoriál)
Novinky vo Výzve 2019 pre centralizované akcie [EN, pdf, 355 KB]

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus


Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní


Aktivity Jean Monnet


Znalostné aliancie


Európske univerzity


Šport


Prezentácie z podujatí v rámci Výzvy 2019 na tému Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré spoluorganizovala alebo účasť Slovenska zabezpečovala naša národná agentúra, nájdete v časti Prezentácie.

Viac informácii nájdete na stránke Centralizované akcie.