Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

 • Sprievodca programom Erasmus+ v3 [SK, pdf, 8 MB], [EN, pdf, 6 MB], [SK, on-line verzia], korigendum z 25.8.2020 [SK, pdf, 425 KB], [EN, pdf, 848 KB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov Strategické partnerstvá [SK, pdf, 749 KB], [EN, pdf, 402 KB]
 • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2020 [SK, pdf, 130 KB]
 • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v akcii KA1 na rok 2020 [SK, pdf, 124 KB]
 • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor Vzdelávania dospelých v projektoch KA104 [SK, pdf, 158 KB]
 • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor Školského vzdelávania [SK, pdf, 199 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Školského vzdelávania, KA2 – Strategické partnerstvá 2020 [SK, pdf, 133 KB]
 • Rozdelenie rozpočtu v sektore Vzdelávania dospelých, KA204 – Strategické partnerstvá 2020 [SK, pdf, 73 KB]
 • Príručka pre hodnotiteľov 2020 - informácia o pravidlách hodnotenia [EN, pdf, 749 KB]
 • Hodnotenie prihlášok 2020 - metodika prideľovania bodov [SK, pdf, 556 KB]
 • Európske priority v národnom kontexte stanovené pre oblasť mládeže v rámci programu Erasmus+ na rok 2020 [SK, pdf, 458 KB]
 • Nová európska priorita týkajúca sa vzdelávania seniorov v sektore Vzdelávania dospelých, KA204 – Strategické partnerstvá 2020 – informačný leták [SK, pdf, 554 KB]

Informácia pre žiadateľov - Pre Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 - EAC/A02/2019 nie sú v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stanovené európske priority v národnom kontexte ani operačné ciele. V oblasti mládeže sú stanovené európske priority v národnom kontexte. [SK, pdf, 458 KB]