Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT
Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite

Medzinárodná kreditová mobilita

Spolupráca s partnerskými krajinami (international dimension) predstavuje časť programu Erasmus+, ktorá sa zameriava na spoluprácu vysokých škôl s partnermi z celého sveta mimo krajín programu. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.


Aktivity v kompetencii národnej agentúry


Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl (international credit mobility, KA107)

 • Novinky v Medzinárodnej kreditovej mobilite vo Výzve 2020 [EN, pdf, 456 KB]
 • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite - verzia február 2020 [EN, pdf, 1 MB]
 • Zmluva medzi inštitúciami (Inter-institutional Agreement) [EN, doc, 123 KB]
 • Predbežný rozpočet KA107 pre Slovenskú republiku na rok 2020 [EN, pdf, 208 KB]
 • Prehľad čerpania rozpočtu KA107 za rok 2019 [EN, pdf, 621 KB]
 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 [SK, pdf, 540 KB]
 • Skúsenosti z praxe KA107 [EN, pdf, 210 KB]
 • Možnosti stáží v organizáciách v regióne Západný Balkán – zoznam vypracovaný nemeckou národnou agentúrou pre potreby vysokých škôl, ktoré majú záujem vysielať svojich študentov na stáže do tohto regiónu [EN, pdf, 1 MB]
 • Zoznam VŠ, ktoré nie sú oprávnené k účasti v KA107, z decembra 2018 [EN, pdf, 235 KB]
 • Nóta EK o udeľovaní víz a prechodných pobytov pre účastníkov z tretích krajín [EN, pdf, 55 KB]
 • Nóta EK o udeľovaní víz pre odchádzajúcich účastníkov do Izraelu a Palestíny [EN, pdf, 254 KB]