Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


 • Harmonogram výberovej procedúry – aktualizácia k 30. 4. 2020 [SK, pdf, 136 KB]
 • Registrácia žiadateľov o grant Erasmus+ [SK, pdf, 512 KB]
 • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok [SK, pdf, 1 MB]
 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 771 KB]
 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA2 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 556 KB]
 • Inštrukcie k príprave prihlášok KA229 – Školské výmenné partnerstvá [SK, pdf, 547 KB]
 • Pomocný formulár pre prihlášky KA229 – Školské výmenné partnerstvá [EN, docx, 63 KB]

Videotutoriály k príprave prihlášok KA1

Prihlášky KA1 – spoločné časti:
 • Európsky plán rozvoja [link]
 • Dopad a hodnotenie [link]
 • Diseminácia [link]

Prihlášky KA101 a KA104:
 • Účastnícke organizácie [link]
 • Účastníci [link]
 • Manažment [link]
 • Aktivity [link]
 • Rozpočet [link]

Prihlášky KA102:
 • Účastnícke organizácie [link]
 • Manažment [link]
 • Rozpočet [link]
 • Aktivity/Rozpočet [link]
 • Aktivity [link]


Videotutoriály k príprave prihlášok KA2

 • Príprava prihlášky [link]
 • Rozpočet [link]