Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Formuláre žiadostí

UPOZORNENIE: formuláre žiadostí nie je možné otvoriť priamo zo stránky. Najskôr ich uložte u seba na PC a to tak, že pravým tlačidlom kliknete na (pdf) pri žiadosti a z kontextového menu si vyberiete Uložiť odkaz ako...

Program Adobe reader DC obsahuje chybu, z dôvodu ktorej nie je možné otvoriť prihlášky. Pre otvorenie prihlášok Vám odporúčame použiť verziu 2015.007.20033, ktorá je dostupná na tejto adrese https://get.adobe.com/sk/reader.

POZOR: elektronické prihlášky sa dajú podať najneskôr do poludnia (12:00) termínu pre podanie daného typu prihlášky.

Grant na špeciálne potreby
Akreditácia organizácií


  • Akreditácia organizácií v rámci Európskej dobrovoľníckej služby [EN, pdf, 248 KB]


KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA2 - Strategické partnerstvá
KA3 - Podpora reformy politiky
Kontaktné a tréningové semináre