Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA102-000009
Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera č. 5, 84102, Bratislava
Grant: 34 984,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000012
Remeslo v susednejine 2015
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Filinského 7, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 24 928,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000013
Odborným vzdelávaním bližšie k praxi
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Južná trieda 10, 04001, Košice
Grant: 17 270,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000014
London work experience
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Tehelná 4, 92001, Hlohovec
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000017
Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 2294/15, 92901, Dunajská Streda
Grant: 58 000,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000023
Zvyšovanie kvality odbornej praxe v mobilitných stážach
Stredná odborná škola, Gemerska 1, Košice
Gemerská 1, 04011, Košice
Grant: 52 882,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000035
Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Osvety 17, 96801, Nová Baňa
Grant: 31 358,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000036
Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4, 07101, Michalovce
Grant: 124 944,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000039
Spoznajme originalitu talianskej gastronómie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 1282, 96501, Žiar nad Hronom
Grant: 27 200,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000050
Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 2262/80, 91501, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 5 440,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000051
Our Contribution Our Chance
Obchodná akadémia v Rožňave
Akademika Hronca 8, 04801, Rožňava
Grant: 58 866,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000056
Experience in Europe I
Stredná odborná škola
Kysucká 14, 90301, Senec
Grant: 31 616,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000057
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80, 08901, Svidník
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000058
Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
T. Vansovej 32, 97224, Prievidza
Grant: 29 556,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000059
Mobilita študentov v zahraničí - lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu
Spojená škola, Hlinská 31, 010 01 Žilina
Hlinská 31, 01001, Žilina
Grant: 130 634,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000061
Internacionalizácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Lipová 8, 97251, Handlová
Grant: 174 630,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000063
Získavanie nových zručností v španielskej stredomorskej gastronómií v Andalúzií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
Grant: 54 388,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000066
Nursing experience in England and in Czech republic
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nám. 1. mája 1, 04801, Rožňava
Grant: 42 617,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000068
Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Pod kalváriou 1, 94001, Nové Zámky
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000075
Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní
Stredná odborná škola, Rakovice
Rakovice 25, 92208, Rakovice
Grant: 68 330,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000078
Cvičíme odbornosť manažérov a ekonómov na trhoch otvorenej Európy
Obchodná akadémia
Polárna 1, 04012, Košice
Grant: 53 059,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000086
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov
Spojená škola, Martin
Červenej armády 25, 03601, Martin
Grant: 21 689,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000088
The Internship of Young Economists
Obchodná akadémia, Lučenec
Lúčna 4, 98401, Lučenec
Grant: 111 200,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000095
Odborná prax v zahraničí
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
K. Kittenbergera 2, 93440, Levice
Grant: 53 340,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000096
We learn for a common Europe
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017, Košice
Grant: 61 400,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000103
Sklári vinách EÚ
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 02061, Lednické Rovne
Grant: 27 109,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000124
Škola a prax bez hraníc
Stredná priemyselná škola v Snine
Partizánska 1059/23, 06901, Snina
Grant: 121 450,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000126
Učenie sa pre budúcnosť
Spojená škola, Nižná
Hattalova 471, 02743, Nižná
Grant: 9 675,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000127
Rozvíjanie profesionálnych zručností v beauty službách
Stredná odborná škola
Svätoplukova 2, 82108, Bratislava
Grant: 87 130,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000129
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Nám. hrdinov 7, 94201, Šurany
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000130
Technológie, inovácie a spolupráca
Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
Nábrežie Oravy 2222, 02601, Dolný Kubín
Grant: 56 978,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000132
Nové horizonty žilinských stavbárov
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Tulipánová 2, 01162, Žilina
Grant: 39 244,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000133
Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Štúrova 74, 92701, Šaľa
Grant: 58 924,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000138
Odborná prax a jazyková zdatnosť III.
Spojená škola
Kolpašská 9, 96956, Banská Štiavnica
Grant: 41 206,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000147
Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní.
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17, 96001, Zvolen
Grant: 35 034,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000149
Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, 85101, Bratislava
Grant: 7 760,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000150
INTERBEAUTY - rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka
Stredná odborná škola
Košická 20, 08001, Prešov
Grant: 17 592,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000157
EUROPRAX pre  rožňavských technikov
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Hviezdoslavova 5, 04801, Rožňava
Grant: 38 675,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000162
Moderne žiť s umením
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, 85101, Bratislava
Grant: 11 559,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000164
Rozvoj kompetencií v službách a remeslách
Spojená škola
Laskomerského 3, 97746, Brezno
Grant: 72 422,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000167
Mobilitou k novým poznatkom, inováciám a lepšej odbornej príprave žiaka
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
Fr. Engelsa 3, 93429, Levice
Grant: 26 670,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000169
Nové skúsenosti v odbore grafik digitálnych médií II.
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 92521, Sládkovičovo
Grant: 17 209,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000170
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola - Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 04501, Moldava nad Bodvou
Grant: 21 111,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000171
Európa potrebuje vzdelaných
Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 07101, Michalovce
Grant: 52 459,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000175
Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Ostrovského 1, 04001, Košice
Grant: 70 068,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000178
Zvyšovanie kvality technického rozhľadu v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
Učňovská 5, 04015, Košice
Grant: 21 111,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000179
Zvyšovaním zručností študentov a učiteľov podporme konkurencieschopnosť regiónu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, 07501, Trebišov
Grant: 66 148,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000180
Získavanie pracovných skúsenosti v cudzojazyčnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Mierová 727, 07222, Strážske
Grant: 45 544,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000183
Living and working in Europe / Život a práca v Európe
Obchodná akadémia
Volgogradská 3, 08074, Prešov
Grant: 118 148,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000187
Odborné kompetencie študentov v praxi
Global Contract s.r.o.
Sartorisova 11, 82108, Bratislava
Grant: 367 268,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000190
Získavajme nové obzory praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Lichardova 1, 90901, Skalica
Grant: 32 000,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000192
Mobilita- lepšia príležitosť na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13, 96915, Banská Štiavnica
Grant: 56 152,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000208
Do Európy za vzdelaním
Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša 5, 84306, Bratislava
Grant: 84 877,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000209
Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 78 832,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000210
Európske cesty v odbornom vzdelávaní
1. Slovenský strojársky klaster
Areál PPS, 96212, Detva
Grant: 13 980,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000218
Mladí gastronómovia na ceste k zvyšovaniu kvalifikácie a presadeniu sa v Európe
Združenie Mladé Slovensko
Jabloňová 1351, 96001, Zvolen
Grant: 68 500,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000224
Zvyšovanie kompetencií a zručnosti žiakov v špeciálnych podmienkach.
Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135, 02744, Tvrdošín
Grant: 75 004,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000226
Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie.
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 96601, Hliník nad Hronom
Grant: 24 751,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000248
Vzájomná výmena odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni inšpiruje k tvorivosti
Stredná odborná škola informačných technologií
Tajovského 30, 97590, Banská Bystrica
Grant: 58 222,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000249
Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 96001, Zvolen
Grant: 59 900,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000256
Európsky rozmer odbornej praxe
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 81475, Bratislava
Grant: 111 478,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000259
Medzinárodná prax-úspech v budúcnosti
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Mostová 53, 92507, Mostová
Grant: 95 199,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000261
Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce.
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
17. novembra 2701, 02201, Čadca
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000264
Forest for Future
Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
Akademická 16, 96901, Banská Štiavnica
Grant: 20 418,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000270
Improve your chance at European job market
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 01157, Žilina
Grant: 30 930,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000273
Moderné technológie- elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Hlavná 113, 04001, Košice
Grant: 68 453,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000280
Odborná stáž ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rastu žiakov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
SNP 41, 93601, Šahy
Grant: 57 853,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000283
Teachers´ Training and Students´ Competences Improvement
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Kukučínova 2, 91729, Trnava
Grant: 78 338,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000291
In the Footsteps of J. A. Comenius
Stredná pedagogická škola
Bottova 15A, 05401, Levoča
Grant: 34 000,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000296
Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami.
Súkromná stredná odborná škola
Saleziánska 18, 01001, Žilina
Grant: 42 310,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000301
Innovationstore
Stredná odborná škola, Púchov
T.Vansovej 1054/45, 02032, Púchov
Grant: 16 740,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000302
Európska chemická prax
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava
Grant: 46 892,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000311
Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre európsky trh práce
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, 08179, Prešov
Grant: 88 634,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000317
Rozvoj kompetencií budúcich zdravotníkov za hranicami Slovenska
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Farská 23, 95050, Nitra
Grant: 32 535,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000320
Transfer inovácií vo floristike v partnerstve FLORNET
Stredná odborná škola, Pruské 294
č. 294, 01852, Pruské
Grant: 31 452,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000324
EuroMoba - európska mobilita
Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom 7, 93401, Levice
Grant: 56 822,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000335
Skvalitnenie nácviku ošetrovateľských činností u zdravotníckych asistentov v rámci odborných stáží
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 06683, Humenné
Grant: 68 587,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000344
Inovatívne v grafike
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Vajanského 23, 93403, Levice
Grant: 6 330,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000359
Turiec do Európy, Európa do Turca 2014
K.A.B.A. Slovensko
Komenského 19, 03601, Martin
Grant: 142 451,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000371
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno
Bratislavská cesta 10, 94525, Komárno
Grant: 4 500,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000383
Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2, 98417, Lučenec
Grant: 43 236,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000384
From traineeship in England to a better professional life.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
Kollárova 17, 07801, Sečovce
Grant: 157 884,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000512
Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 08901, Svidník
Grant: 34 060,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2014-1-SK01-KA102-000028
Zahraničnou praxou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola Piešťanská
Piešťanská 2262/80, 91501, Nové Mesto nad Váhom
Grant: 0,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000087
Stáž žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu vzdelávania
Stredná odborná škola Púchov
T. Vansovej 1054/45, 02032, Púchov
Grant: 0,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000191
Odborná prax študentov
Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury
Kalinčiakova 24, 91701, Trnava
Grant: 29 768,- EUR
2014-1-SK01-KA102-000193
Odbornosťou k úspešnosti
Global Contract s.r.o.
Sartorisova 11, 82108, Bratislava
Grant: 0,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA102-000025
Vybuduj si svoju kariéru
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA102-000027
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, 82109, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000037
Odborná prax v zahraničí - skúsenosť pre trh práce
Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov
Bardejovská 24, 08001, Prešov
2014-1-SK01-KA102-000053
Odborná stáž žiakov Strednej odbornej školy Poprad v Kolíne v Českej republike
Stredná odborná škola
Okružná 761/25, 05801, Poprad
2014-1-SK01-KA102-000067
Odborná prax žiakov Spojenej školy, o.z. SOŠ, Partizánske v Českej republike
Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 95823, Partizánske
2014-1-SK01-KA102-000069
Be the best
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
Dlhá 256, 90580, Senica
2014-1-SK01-KA102-000070
Zahraničné skúsenosti ako výhoda pre budúcu prax
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Volgogradská 1, 08001, Prešov
2014-1-SK01-KA102-000071
Svet práce
Obchodná akadémia
Inovecká 2041, 95594, Topoľčany
2014-1-SK01-KA102-000072
Rozvoj komunikačných a odborných zručností potrebných pre zaraďovanie mladých ľudí na európsky trh práce
Stredná odborná škola, Hnúšťa
Hlavná 425, 98111, Hnúšťa
2014-1-SK01-KA102-000076
Nové trendy v odbornom vzdelávaní a príprave
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
Komenského 2, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA102-000079
Rozširovanie kompetencií žiakov v odbore grafik digitálnych médií
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
Jesenského 1, 94062, Nové Zámky
2014-1-SK01-KA102-000081
Škola možností
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1, 84529, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000100
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Kláštorná 2, 06503, Podolínec
2014-1-SK01-KA102-000117
Zahraničná prax ako nástroj získania odborných, jazykových a kultúrnych kompetencií v európskej dimenzii
Obchodná akadémia
Tajovského 25, 97573, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000119
Európska dimenzia odborného vzdelávania v umeleckých odboroch IV.
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22, 01001, Žilina
2014-1-SK01-KA102-000131
Nové európske trendy v ošetrovateľskej starostlivosti v praxi a vo výučbe
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4, 96001, Zvolen
2014-1-SK01-KA102-000134
Za novými skúsenosťami do sveta
Stredná odborná škola
Ivánska cesta 21, 82375, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000137
Technika, technika, technika
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Ves
Markušovská cesta 4, 05201, Spišská Nová Ves
2014-1-SK01-KA102-000142
Odborná prax v zahraničí – Svet otvára nové možnosti
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
Petőfiho 2, 94550, Komárno
2014-1-SK01-KA102-000143
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Rákocziho 23, 07701, Kráľovský Chlmec
2014-1-SK01-KA102-000144
Implementácia zdravotníckeho asistenta do starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu choroby
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 05801, Poprad
2014-1-SK01-KA102-000151
Vzdelaní Európania
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Račianska 107, 83102, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000154
Zdokonaľujeme sa v odbornosti v EÚ
Stredná odborná škola informačných technologií
Hlinícka 1, 83152, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000161
Mobilta - moderné vzdelávanie
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom
Štúrova 1388/23 A, 01841, Dubnica nad Váhom
2014-1-SK01-KA102-000163
Žiaci z odboru autoopravár, strojár a obchod a podnikanie v otvorenej Európe v rámci programu Erasmus+
Spojená škola
Školská 7, 97590, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000173
Praxou k zamestnaniu 2014
Stredná odborná skola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Kosice
Grešákova 1, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA102-000174
II. Odborníkov na európsky trh práce
Spojená škola
Okružná 61, 97901, Rimavská Sobota
2014-1-SK01-KA102-000176
Odborná prax žiakov zdravotníckej školy za hranicami vlasti
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000182
Prax - škola pre život
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Watsonova 61, 04001, Košice
2014-1-SK01-KA102-000206
Európska starostlivosť o krásu
Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61, Bratislava
Budatínska 61, 85106, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000212
Získavanie nových odborných skúseností vo svojom odbore v cudzojazyčnom prostredí
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
Lichnerova 71, 90301, Senec
2014-1-SK01-KA102-000230
Žiacka prax v Berlíne
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, 04012, Košice
2014-1-SK01-KA102-000235
Od vidiel po vidličku komunitným hospodárením
Občianske združenie Guľôčka
Málaš 260, 93567, Málaš
2014-1-SK01-KA102-000241
Taste of English in hotel industry
Hotelová akadémia Ľ. Wintera
Stromová 35, 92101, Piešťany
2014-1-SK01-KA102-000245
Nový impulz
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Cintorínska 4, 95050, Nitra
2014-1-SK01-KA102-000253
Podpora mladých v remeslách, službách a v cestovnom ruchu
Spojená škola
Jarmočná 1, 99280, Modrý Kameň
2014-1-SK01-KA102-000254
Podpora vzdelávania a praxe pre žiakov v oblasti učiteľstva a vychovávateľstva
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, Brezno Brezno
Školská 5, 97701, Brezno
2014-1-SK01-KA102-000258
Umenie mladých nepozná hraníc
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 97401, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000262
Importance of language learning in vocational education
Súkromná stredná odborná škola SEZ, Krompachy
Maurerova 55, 05342, Krompachy
2014-1-SK01-KA102-000263
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
Poľná 10, 99001, Veľký Krtíš
2014-1-SK01-KA102-000265
Kvalita služieb v Londýne
Stredná odborná škola
sv. Michala 36, 93480, Levice
2014-1-SK01-KA102-000275
Odborná príprava a vzdelávanie žiakov v Európe za účelom získania kľúčových kompetencií
Technická akadémia
J. Švermu 1, 97411, Zvolen
2014-1-SK01-KA102-000279
Poďme si zlepšiť angličtinu a zísakať pracovné skúsenosti
Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
Komenského 27, 90201, Pezinok
2014-1-SK01-KA102-000284
Mladý zdravotník v Londýne
Stredná zdravotnícka škola
Odborov 244/8, 01701, Považská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000287
Zahraničná stáž - príprava žiakov školy pre európsky trh práce
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica 5, Banská Bystrica
Školská 5, 97401, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA102-000299
Efektívnym učením ku zvýšenej konkurencii schopnosti žiakov s mentálnym postihom na trhu práce
Spojená škola, Švabinského 7, Bratislava
Švabinského 7, 85101, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000341
Odborná prax a jazyková príprava v Nemecku
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14, 91101, Trenčín
2014-1-SK01-KA102-000367
Spoločne pre región- odborníci v Európe- úspech pokračuje ďalej
Luminosus, n.o.
Hlavná 142/21, 07901, Veľké Kapušany
2014-1-SK01-KA102-000376
Exploring New Chance
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany
Komenského 16, 08271, Lipany
2014-1-SK01-KA102-000377
Posilnenie zručností v učebných odboroch v oblasti autoopravárenstva
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín Kubín
Jelšavská 404, 02601, Dolný Kubín
2014-1-SK01-KA102-000381
Ekonomika v európskej praxi
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kremnica
Kutnohorská 675/20, 96701, Kremnica
2014-1-SK01-KA102-000382
umenie bez hranic
Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen
Môťovská cesta 8164, 96001, Zvolen