Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA103-000003
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita, Košice
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 481 440,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000005
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 83517, Bratislava
Grant: 68 288,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000006
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53, 81109, Bratislava
Grant: 10 588,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000007
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
Grant: 96 998,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000008
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 96901, Banská Štiavnica
Grant: 34 140,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000010
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 94974, Nitra
Grant: 366 900,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000016
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64, 91101, Trenčín
Grant: 64 295,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000019
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499, Bratislava
Grant: 1 470 751,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000020
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 03401, Ružomberok
Grant: 363 076,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000021
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 83303, Bratislava
Grant: 85 475,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000024
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 587 472,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000026
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 04001, Košice
Grant: 33 375,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000029
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 97401, Banská Bystrica
Grant: 103 700,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000030
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843, Trnava
Grant: 183 758,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000031
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 200 871,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000032
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 90901, Skalica
Grant: 85 980,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000033
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina
Grant: 579 352,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000047
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180, Košice
Grant: 545 838,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000048
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava
Grant: 208 188,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000052
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150, Trenčín
Grant: 147 700,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000055
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Karloveská 64, 84104, Bratislava
Grant: 90 162,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000062
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 233 665,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000073
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181, Košice
Grant: 120 645,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000082
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita
17. novembra 15, 08001, Prešov
Grant: 508 012,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000089
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 770 934,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000113
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Grant: 94 175,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000135
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976, Nitra
Grant: 495 122,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000139
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 24 475,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
Fučíkova 269, 92521, Sládkovičovo
Grant: 59 125,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000257
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Grant: 135 892,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000285
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 82101, Bratislava
Grant: 123 950,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000343
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1, 08001, Prešov
Grant: 35 412,- EUR
2014-1-SK01-KA103-000373
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243, Bratislava
Grant: 951 135,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA103-000380
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kanet n.o.
Kapitulská 11, 81101, Bratislava