Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA104-000115
BeLLL (Be Life Long Learning)
Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
Kapitulská 26, 91701, Trnava
Grant: 45 000,- EUR
2014-1-SK01-KA104-000223
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24, 01001, Žilina
Grant: 20 615,- EUR
2014-1-SK01-KA104-000229
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
P. Jilemnického 1035, 97405, Zvolen
Grant: 18 030,- EUR
2014-1-SK01-KA104-000315
QUALED Staff Qualification Plan
Qualed občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie
Juraja Fándlyho 29, 01001, Žilina
Grant: 41 235,- EUR
2014-1-SK01-KA104-000361
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
SpeakUp
Sobotské nám. 68, 05801, Poprad
Grant: 14 800,- EUR
2014-1-SK01-KA104-000388
Trough the power of the question improving the quality of staff and administration
Saplinq
Viničná 36, 95301, Zlaté Moravce
Grant: 12 260,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA104-000045
a Let's take new steps in our teaching
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
Karloveská 32, 84104, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000080
Bridge between language learning and culture Teach Learn and Quality
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
Študentská 19, 98603, Lučenec
2014-1-SK01-KA104-000146
Metodické kurzy Cambridge CELTA a DELTA pre učiteľov anglického jazyka pre dospelých
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, 81106, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000166
Inovatívne programy vzdelávania pre ľudí žijúcich na vidieku
Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov
Petöfiho 29, 98401, Lučenec
2014-1-SK01-KA104-000197
Nové trendy v metodike výučby anglického jazyka
Akadémia vzdelávania Čadca
Námestie slobody 59, 02201, Čadca
2014-1-SK01-KA104-000203
Vzdelávaním k modernizácii a k zvyšovaniu kvality služieb
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Kúpeľná 3544/33, 93201, Veľký Meder
2014-1-SK01-KA104-000220
Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development
Biospektrum Občianske združenie
Šafárikova 4072, 04801, Rožňava
2014-1-SK01-KA104-000233
Komunikujúca organizácia s exkluzívnym vzdelávaním pre dospelých
Truel s.r.o.
Kráľovohoľská 6150/3, 97411, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA104-000243
Podpora vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Heydukova 25, 81108, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000251
The Birth of Makers – following incubator program for young cultural entrepreneurs
Tandem n.o.
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901, Dunajská Streda
2014-1-SK01-KA104-000271
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov vo vzdelávaní dospelých
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Ludanická 141/18, 95501, Topoľčany
2014-1-SK01-KA104-000288
Expertné výmenné návštevy v rámci siete ENARO -(Európska sieť organizácii zaoberajúcimi sa prijímaním žiadateľov o udelenie azylu.)
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6, 81272, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000331
Intercultural Exchange for Internationalisation in Adult Education
Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
Palisády 38, 81106, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000342
Rozvoj jazykových, kultúrnych a didaktických kompetencií učiteľov Jazykovej školy
Jazyková škola
Plzenská 10, 08001, Prešov
2014-1-SK01-KA104-000348
MOVE ON
Centrum pre interkultúrny dialóg
J. Poničana 3, 84108, Bratislava
2014-1-SK01-KA104-000385
Learn to participate
Centrum komunitného organizovania
Kapitulská 13, 97401, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA104-000386
Travelling-Learning-Experience
urbanika, n.o., Okružná 55, Prešov
Okružná 55, 08001, Prešov
2014-1-SK01-KA104-000387
Moderná a kvalitná budúcnosť jazykvej výučby
Native School of English, s.r.o.
Kollárova 73, 03601, Martin