Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA202-000450
High Quality of Vocational Education and Training - European best methods for improving VET system
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41, 92901, Dunajská Streda
Grant: 64 500,- EUR
2014-1-SK01-KA202-000495
Flash Electro
Centre for Modern Education (SK)
Šancová 70, 81105, Bratislava
Grant: 291 380,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA202-000455
Future Nature for young people
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, 08301, Sabinov
2014-1-SK01-KA202-000465
Improvement of the knowledge of the youngsters at work in agriculture
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 94976, Nitra
2014-1-SK01-KA202-000482
Developement and testing of knowledge, skills and competences of HORECA marketing specialist - qualification in the HOtel, REstaurant and CAtering sector according to the new European common competence standards
EUROAKADEMIA, n.o.
Ružový háj 1373/43, 92901, Dunajská Streda
2014-1-SK01-KA202-000496
Towards a low carbon in travel and tourism sector
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovak Environmental Agency
Tajovského 28, 97590, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA202-000511
Reduce Geographical Mobility Barriers for the Unemployed. Training for VET professionals
CATRO Slovensko, s. r. o.
Einsteinova 24, 85101, Bratislava