Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK01-KA203-000464
FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 94976, Nitra
Grant: 304 107,- EUR
2014-1-SK01-KA203-000470
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 202 424,- EUR
2014-1-SK01-KA203-000507
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs' Innovations
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
Hattalova 12, 83103, Bratislava
Grant: 216 454,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK01-KA203-000477
Development of Transversal Competencies and Forming of Cooperative Relationships in Individuals and Groups
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81806, Bratislava
2014-1-SK01-KA203-000479
Stredoeurópske observatórium nových médií vo vzdelávaní
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701, Trnava
2014-1-SK01-KA203-000480
Entrepreneurship and Innovation Management: European partnership for curriculum development
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
2014-1-SK01-KA203-000483
Learning outcomes approach for ICT training in the field of public administration
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
2014-1-SK01-KA203-000492
Quality Enhancement of Public Administration Programmes in the European Union New Member States
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
Polianky 5, 84101, Bratislava
2014-1-SK01-KA203-000494
PROJEKTIKA - Nová didaktická metóda na na princípe Project Based Learning vo vysokoškolskom vzdelávaní na podporu praktického vzdelávania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
2014-1-SK01-KA203-000498
Zlepšenie možnosti uplatnenia sa absolventov vysokých škôl na európskom a medzinárodnom trhu práce v oblasti civilného letectva.
Seagle Air-FTO
Záhumenská 60, 91104, Trenčín
2014-1-SK01-KA203-000502
Chapter: Intercultural visual dialog of Slovakia between art students from Slovakia, Finland and Germany
Vysoka skola vytvarnych umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
2014-1-SK01-KA203-000505
POST docs and their Effect on Europe´s Development in education and research
Asociácia doktorandov Slovenska
Odbojárov 10/A, 82005, Bratislava
2014-1-SK01-KA203-000506
Agricultrual Knowledge Centre - Innovative Transfer of Knowledge
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 94976, Nitra
2014-1-SK01-KA203-000510
Rozvoj digitálnych kompetencií a podpora výmeny poznatkov v integrovanom navrhovaní a riadení stavebných projektov
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice