Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2014-1-SK02-KA347-000256
Rozhoduj o Európe?
Centrum pre európsku politiku
Grant: 47 690,- EUR
2014-1-SK02-KA347-000265
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
AKRAM-IRO
Grant: 21 160,- EUR
2014-2-SK02-KA347-000331
Chceme zmenu!
ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Grant: 41 804,- EUR

Neschválené prihlášky

2014-1-SK02-KA347-000261
Model European Union Bratislava 2014
A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour