Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA101-008548
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
Park Angelinum 8, 04001, Košice
Grant: 15 550,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008550
Developing Self, Students and School
1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
Bajkalská 20, 82108, Bratislava
Grant: 11 714,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008583
Európa v nás, my v Európe
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Golianova 68, 94901, Nitra
Grant: 12 225,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008590
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
Ulica Ladislava Sáru 1, 84104, Bratislava
Grant: 22 230,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008596
CLIL - Contemporary language
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Tehelná 4, 92001, Hlohovec
Grant: 3 005,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008602
Teacher Development
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka 16, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 9 015,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008605
Odvaha v učení nám už nechýba
Základná škola, Martinská 20, Žilina
Martinská 20, 01008, Žilina
Grant: 20 280,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008606
Besst Study Group
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
Limbová 3, 91702, Trnava
Grant: 13 830,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008610
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
Akademika Hronca 1, 04801, Rožňava
Grant: 13 249,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008617
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
Oravská Jasenica 141, 02964, Oravská Jasenica
Grant: 13 730,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008618
Škola pre život
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
Dolné Orešany 209, 91902, Dolné Orešany
Grant: 6 840,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008620
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Komenského 10, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 57 445,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008622
Creative Teachers make Creative Pupils for Creative Society
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné 514
Vinné 514, 07231, Vinne
Grant: 9 035,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008628
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Duklianska 1, 08004, Prešov
Grant: 1 850,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008644
Tvorí celá rodina
Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
Školská 166, 02744, Tvrdošín
Grant: 16 920,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008645
We love CLIL
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Starozagorská 8, 04023, Košice
Grant: 9 035,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008647
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
Ul. sv. Michala 42, 93401, Levice
Grant: 27 530,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008652
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
Karpatská 8063/11, 01008, Žilina
Grant: 20 845,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008654
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
Komenského ul. 3, 94501, Komárno
Grant: 9 075,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008658
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
Škultétyho 11, 98201, Tornaľa
Grant: 5 770,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008661
Školskí mediátori
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
Trnková 1, 85110, Bratislava
Grant: 5 035,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008668
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 08001, Prešov
Grant: 11 137,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008676
POPRastieme spolu
Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Benadicka 38, 85106, Bratislava
Grant: 4 390,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008682
S jazykmi do Európy
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, 97590, Banská Bystrica
Grant: 11 410,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008711
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
346, 91611, Bzince pod Javorinou
Grant: 8 440,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008716
Aktívne a inovatívne
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
Hlavná 121, 05601, Gelnica
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008718
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Čordákova 50, 04023, Košice
Grant: 37 520,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008725
Cudzie jazyky - brána do sveta
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Gercenova 10, 85101, Bratislava
Grant: 20 615,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008729
CAD/CAM technológie
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
Pod lipami 77, 03301, Liptovský Hrádok
Grant: 4 770,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008731
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
Ul. 17. novembra 1296, 02201, Čadca
Grant: 8 295,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008734
Riaďme školu excelentne
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
Komenskeho 6, 06401, Stará Ľubovňa
Grant: 8 475,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008738
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Pionierska 2, 97701, Brezno
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008742
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
Bottova 15A, 05401, Levoča
Grant: 3 630,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008744
Let´s talk English together
Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
Súľov - Hradná 64, 01352, Súľov - Hradná
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008748
Poznanie cez skúsenosti
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
Masarykova 24, 08179, Prešov
Grant: 19 485,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008750
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
SNP 1, 05601, Gelnica
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008752
Priatelia šachu
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
Hrnciarska 13, 06601, Humenne
Grant: 11 180,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008755
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Lucna 1055, 09301, Vranov nad Topľou
Grant: 3 700,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008759
Moderný učiteľ základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
Školská 368/2, 91442, Horné Srnie
Grant: 3 005,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008767
Možnosti bez hraníc
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
Fraňa Kráľa 838, 96681, Žarnovica
Grant: 3 005,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008776
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
Dolný Smokovec 70, 05981, Vysoké Tatry
Grant: 3 005,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008777
Komunikujme so svetom
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
Hlavná 375/26, 01302, Gbeľany
Grant: 2 305,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008778
Be creative, be innovative, be a new generation teacher
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
Ulica pionierov 1, 04801, Rožňava
Grant: 9 015,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008779
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
Československej armády 22, 08001, Prešov
Grant: 7 785,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008789
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
Ul.1.mája 7, 91101, Trenčín
Grant: 3 630,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008791
Moderný učiteľ - moderná škola
Základná škola s materskou školou, Jastrabá
Jastraba 188, 96701, Jastraba
Grant: 34 960,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008793
Interanational dimensions of culture
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
Gottwaldova 81, 99106, Želovce
Grant: 4 390,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008796
Learning with pleasure
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
Bajzova 2, 01351, Predmier
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008800
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
Rázusva 2260, 02201, Čadca
Grant: 9 975,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008801
Creative teaching at secondary school
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Školská 7, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 6 705,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008807
Funtastic English
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
Hlavna 193, 93002, Orechová Potôň
Grant: 5 115,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008809
Language in context
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
A.Gwerkovej-Göllnerovej 6, 96917, Banská Štiavnica
Grant: 7 825,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008812
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
Ul. Aurela Stodolu 60, 03601, Martin
Grant: 11 780,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008818
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 140, 09341, Vranov nad Topľou
Grant: 7 510,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008820
English Language Revitalization
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Komenského 18, 97401, Banská Bystrica
Grant: 12 020,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008821
Budovanie excelentnej školy
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Štúrova 341, 09431, Hanušovce nad Topľou
Grant: 5 235,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008822
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
V. Javorku 32, 01001, Žilina
Grant: 12 060,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008824
Na ceste k excelentnej škole
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
Komenského 215, 03852, Sučany
Grant: 6 560,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008825
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Základná škola, Zemplínska Široká
Zemplinska Siroka 277, 07213, Zemplínska Široká
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008827
Improvement in Teacher's competences
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
Okoličianska 404, 03104, Liptovský Mikuláš
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008828
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
Ul.K.Supa 48, 98403, Lučenec
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008833
Nové myšlienky a prax pre školu
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Štefánikova 39, 05921, Svit
Grant: 10 680,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008837
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
Masarykova 19/A, 04001, Košice
Grant: 11 600,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008845
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
Saratovská 87, 93405, Levice
Grant: 3 350,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008847
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Sládkovičova 487, 04922, Gemerská Poloma
Grant: 6 010,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008852
Zmena je v nás
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
Vihorlatská 10, 83104, Bratislava
Grant: 41 746,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008858
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Radlinskeho 665/2, 95701, Bánovce nad Bebravou
Grant: 6 185,- EUR
2015-1-SK01-KA101-008864
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
Lipova 2, 01501, Rajec
Grant: 5 530,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA101-008577
Development of the education in Kodaly Zoltan Gimnazium
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Štvrť SNP 1004/34, 92401, Galanta
2015-1-SK01-KA101-008584
Pestrofarebná škola
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava
Hubeneho 25, 83153, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008612
Improvement of intercultural and project management skills, European developmenet of school
Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Štúrova 849, 96212, Detva
2015-1-SK01-KA101-008630
Podpora kreativity a kritického myslenia žiakov prostredníctvom netradičných metód vyučovania
Základná škola Apoštola Pavla, Ul. J. Janošku 11 , Liptovský Mikuláš
J.Janošku 11, 03101, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008663
CLIL ako súčasť vyučovania na 1. stupni ZŠ
Základná škola, Hlavá 24, Dubová
Hlavná 24, 90090, Dubová
2015-1-SK01-KA101-008681
Exchange projects in Europe: Our past, our present, our future. Our Europe.
Základná škola, Námestie Jána Pavla II. 827, Vranov nad Topľou
Námestie Jána Pavla II. 827, 09301, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008695
Rozvoj jazykových, kultúrnych a didaktických kompetencií učiteľov Jazykovej školy
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
Plzenska 10, 08001, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008713
Inklúzia a inovácia kurikula v našej škole
Základná škola Čajkov 285, Čajkov
Školská 285, 93524, Čajkov
2015-1-SK01-KA101-008714
Vzdelávanie a výchova nepozná hranice
Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora
ZS s MS Oravska Polhora 130, 02947, Oravska Polhora
2015-1-SK01-KA101-008733
Improvement of intercultural and project management skills, European development of the school
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Veľká okružná 22, 01001, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008737
Creativity in classroom
Základná škola s materskou školou, Školská 480, Likavka
Skolska 480, 03495, Likavka
2015-1-SK01-KA101-008746
Vzdelávanie pedagógov pre potreby a rozvoj vidieckej školy
Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou, 97225, Diviaky nad Nitricou
2015-1-SK01-KA101-008764
Implementácia inovatívnych vyučovacích metód do bilingválneho štúdia
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 7279/30, 91701, Trnava
2015-1-SK01-KA101-008787
Dajme deťom viac
Zakladna škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava
Školská 238, 02943, Zubrohlava
2015-1-SK01-KA101-008835
Erasmus+
Základná škola sv. Vincenta, Nám. Andreja Hlinku 22, Ružomberok
Namestie Andreja Hlinku 22, 03401, Ružomberok
2015-1-SK01-KA101-008836
ICT - new methods - new skills / IKT - nové metódy - nové zručnosti
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
Medvedzie 155, 02744, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA101-008841
Po Európe v papučiach
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
sv. Gorazda 1, 01008, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008843
Choď stále vyššie a stále viac dovnútra
Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
Okruzna 2, 97404, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008844
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Golianova 8, 97401, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008846
Effective teaching/effective learning
English in the City s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava
Plynárenská 1, 82109, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008848
Krásy nášho regiónu
Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou
ul. Kukučínova č.106, 09303, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008859
Methodology & Language for Primary Teachers
Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany
M.Nešpora 12/1, 97245, Bystricany
2015-1-SK01-KA101-008860
K spoločnému cieľu rôznymi cestami
Základná škola, Okružná 17, Michalovce
Okružná 17, 07101, Michalovce
2015-1-SK01-KA101-008862
Teaching English Through Multiple Intelligences
Základná škola s materskou školou, Školská 375/23, Čereňany
Školská 375/23, 97246, Čereňany