Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA102-008551
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
Sklenarova 1, 82109, Bratislava
Grant: 59 980,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008558
Na prax do zahraničia
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
Bernolákova 383/10, 90851, Holíč
Grant: 45 500,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008559
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie kvality stáží
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
Gemerská 1, 04011, Košice
Grant: 30 420,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008573
Equus, Canis, Agriculture
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
SNP 30, 90028, Ivanka pri Dunaji
Grant: 33 762,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008587
Solar way
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Ivanska cesta 21, 82375, Bratislava
Grant: 38 200,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008588
Za technikou do Európskej únie
Stredná odborná škola informačných technológii, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
Hlinicka 1, 83152, Bratislava
Grant: 28 186,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008589
Žijeme a tvoríme spoločne
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
Vlastenecke namestie 1, 85101, Bratislava
Grant: 19 871,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008594
Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
ul. Karola Adlera c. 5, 84102, Bratislava
Grant: 42 090,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008595
Work Experience London
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
Tehelná 4, 92001, Hlohovec
Grant: 35 581,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008599
Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručností v edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
Štúrova 74, 92701, Šaľa
Grant: 59 732,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008607
New Opportunities in Multimedia and Art
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, 040 11, Košice
Petzvalova 2, 04011, Košice
Grant: 57 989,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008609
Teória - poklad, prax - kľúč k nemu
Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
Medvedzie, 133/1, 02744, Tvrdosin
Grant: 51 274,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008621
Inovácie v odbornej praxi
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, 934 29 Levice
Fr. Engelsa 3, Levice, 93429, Levice
Grant: 50 134,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008627
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
Rákocziho 23, 07701, Kráľovský Chlmec
Grant: 35 552,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008629
EUROPRAX – záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
Kapušianska 2, 07101, Michalovce
Grant: 38 002,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008633
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
Grešákova 1, 04001, Košice
Grant: 19 510,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008634
Rozšírme si zahraničné obzory
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Ostrovského 1, 04001, Košice
Grant: 52 090,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008635
Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Svätoplukova 2, 82108, Bratislava
Grant: 93 304,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008636
Odborná prax a jazyková zdatnosť IV
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Kolpašská 1586/9, 96956, Banská Štiavnica
Grant: 62 945,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008637
Zvyšovanie mobility absolventov strednej odbornej školy kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce EU
Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske
Mierová 727, 07222, Strážske
Grant: 33 601,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008638
Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer
Bratislavská 38, 93201, Veľký Meder
Grant: 58 306,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008639
Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
Svätého Štefana 81, 94303, Štúrovo
Grant: 39 396,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008641
Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu jeho kvality
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
Lichardova 1, 90901, Skalica
Grant: 16 570,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008643
Vzdelávaním k úspechu
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Kalinčiakova 1584/8, 98601, Fiľakovo
Grant: 58 306,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008646
Vzdelanie pre lepšiu odbornú, osobnostnú a jazykovú prípravu žiakov na trh práce
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
Jakobyho 15, 04001, Košice
Grant: 76 195,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008653
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
Gorkého 4/90, 93028, Okoč
Grant: 29 153,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008655
K úspechu v živote vedú hlboké odborné a jazykové vedomosti
Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
Dunajský rad 138, 94636, Kravany nad Dunajom
Grant: 40 124,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008656
Agro - Cool - Tour
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
1.mája 1., 94701, Hurbanovo
Grant: 55 786,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008660
Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve
Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
Štúrova 848, 96212, Detva
Grant: 78 463,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008664
Mobilita - najlepší krok za európskym pracovným úspechom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
Akademická 13, 96915, Banská Štiavnica
Grant: 62 530,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008665
Students´ internships in England and Germany
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
Kukučínova 2, 91729, Trnava
Grant: 86 860,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008667
Krok za krokom k úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
Laskomerského 3, 97746, Brezno
Grant: 60 036,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008670
Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 93528, Tlmače
Grant: 55 482,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008674
Prax - škola života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
Watsonova 61, 04001, Košice
Grant: 61 374,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008678
Odborníkov pre Európu
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Okružná 61, 97901, Rimavská Sobota
Grant: 43 356,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008680
Prax dopravákov pre potreby praxe.
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
Sokolská 911/94, 96001, Zvolen
Grant: 27 630,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008683
Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Komenského 1963/10, 07501, Trebišov
Grant: 63 356,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008684
Mládež a tradície otvárajú hranice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
Jilemnického 1282, 96501, Žiar nad Hronom
Grant: 69 849,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008686
Dobrou praxou k dobrej práci
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
Juzna trieda 10, 04001, Košice
Grant: 56 311,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008687
Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika v praxi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Halova 16, 85101, Bratislava
Grant: 22 050,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008688
Odborná prax v zahraničí 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
Ul. K. Kittenbergera 2, 93440, Levice
Grant: 66 470,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008691
Európa nových možností
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
Cintorinska 4, 95050, Nitra
Grant: 47 900,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008694
Work Experience in Europe
Obchodná akadémia Lučenec, Lúčna 4, 984 01 Lučenec
Lúčna 4, 98401, Lučenec
Grant: 49 864,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008698
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Stredná umelecká škola Kežmarok, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
Slavkovská 19, 06001, Kežmarok
Grant: 62 476,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008701
Podnikanie na vidieku potrebuje nápady
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Pod Banošom 80, 97411, Banská Bystrica
Grant: 51 092,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008703
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Kmeťovo Stromoradie 1, 08001, Prešov
Grant: 53 566,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008706
GO MOVET III - Mobility Across Europe
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 45 683,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008707
Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Klastorna 2, 06503, Podolínec
Grant: 35 192,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008708
Spoznaj svet prostredníctvom skla
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
Súhradka 193, 02061, Lednické Rovne
Grant: 27 020,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008709
Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad
Levocska 5, 05801, Poprad
Grant: 50 376,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008710
Teória a empíria
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
Partizánska 1059/23, 06915, Snina
Grant: 114 203,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008721
Lesáci v Česku
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce
Bijacovce 1, 05306, Bijacovce
Grant: 21 848,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008726
Nadobúdanie nových kompetencií a zručností žiakov formou duálneho vzdelávania a prípravy vinách EU
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
Medvedzie 135, 02744, Tvrdošín
Grant: 70 026,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008728
Remeslo 2016
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Filinského 7, 05201, Spišská Nová Ves
Grant: 53 600,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008736
Improve your skills
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Kukucinova 483/12, 05801, Poprad
Grant: 85 226,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008740
Mladí GEMERČANIA vo svete
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca
Zeleznicna 2, 05001, Revúca
Grant: 47 543,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008749
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
Sladkovicova 2723/120, 06927, Snina
Grant: 68 590,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008751
Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život
Sukromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
Dukelská 33, 08701, Giraltovce
Grant: 50 249,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008753
Vzdelanie pre život
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
Inovecka 2041, 95594, Topoľčany
Grant: 49 657,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008754
Open World of Education
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 103 844,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008756
Beauty in IT
Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany
Komenského 16, 08271, Lipany
Grant: 33 018,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008758
Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
Racianska 107, 83102, Bratislava
Grant: 59 200,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008766
Stáž v zahraničí – nové kvalifikované zručnosti a kompetencie
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom, Kopaničná 237, 966 01 Hliník nad Hronom
Kopaničná 237, 96601, Hliník nad Hronom
Grant: 25 803,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008768
Dopravári v Budapešti
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
Hlavná 113, 04001, Košice
Grant: 68 658,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008769
Cestovný ruch očami mladých v EÚ
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Levická 40, 95003, Nitra
Grant: 41 724,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008771
Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
M.R. Štefánika 8, 96301, Krupina
Grant: 78 062,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008782
Turiec do Európy, Európa do Turca 2015
K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin
Komenskeho 19, 03601, Martin
Grant: 197 281,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008784
Zručnosti pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Jesenskeho 903, 98061, Tisovec
Grant: 41 840,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008788
Young Farmers Mobility in New Trends in Greenhouse Production
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
Drážovská 14, 95012, Nitra
Grant: 35 844,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008792
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
Hlavná 54, 04501, Moldava nad Bodvou
Grant: 22 886,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008797
Zahraničná mobilita ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov a pedagógov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
Ul. SNP 41, 93601, Šahy
Grant: 48 412,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008804
Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom
Sturova 1388/23 A, 01841, Dubnica nad Vahom
Grant: 21 735,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008810
Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Sportova 1, 97901, Rimavská Sobota
Grant: 27 630,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008811
"Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča
Bottova 15A, 05401, Levoca
Grant: 35 190,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008816
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
SDH 3, 08134, Prešov
Grant: 46 372,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008819
Get new skills for better job oportunities
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
Veľká okružná 32, 01157, Žilina
Grant: 33 458,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008826
Učíme sa učiť iných
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
Komenského 12, 98418, Lučenec
Grant: 23 828,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008829
Be ready for real business
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Komenského 44, 04001, Košice
Grant: 29 110,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008839
Budujeme modernú Európu - prinášame kreatívne a inovatívne riešenia
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Tajovskeho 30, 97590, Banská Bystrica
Grant: 58 238,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008849
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Sládkovičova 36, 08024, Prešov
Grant: 31 125,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008867
Vzdelanie pre prax
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné
Družstevná 1737, 06601, Humenné
Grant: 80 428,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008870
Kvalitné odborné vzdelanie - záruka úspechu na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, 945 50 Komárno
Petofiho 2, 94550, Komarno
Grant: 15 470,- EUR
2015-1-SK01-KA102-008871
Recyklácia- renesancia-reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)
Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 08901, Svidnik
Grant: 34 900,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2015-1-SK01-KA102-008640
Vzdelávajme sa duálne
Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
Radlinského 1725/55, 02601, Dolný Kubín
Grant: 59 786,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA102-008553
Spoznávajme remeslo v Európe
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
Okružná 761/25, 05801, Poprad
2015-1-SK01-KA102-008554
Škola pre prax
Spojená škola Svidník, Centrálna 464, 089 01 Svidník
Centrálna 464, 08901, Svidnik
2015-1-SK01-KA102-008557
Odborná prax stredoškolákov v zahraničí
Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
Komárňanská 28, 94075, Nové Zámky
2015-1-SK01-KA102-008561
Tvorba webových stránok pre odbor grafik
Stredná odborná škola, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky
Jesenskeho 1, 94062, Nové Zámky
2015-1-SK01-KA102-008567
VÝMENNÝ POBYT ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
Račianska 190, 83526, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008570
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany
Nám. hrdinov 7, 94201, Surany
2015-1-SK01-KA102-008579
Podpora neformálneho a informálneho vzdelávania prostredníctvom mobilít
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakközépiskola, Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda
Trhovisko 2294/15, 92901, Dunajská Streda
2015-1-SK01-KA102-008582
Work experience as a great way to broaden your horizons
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
Ul.17.novembra 2701, 02201, Čadca
2015-1-SK01-KA102-008585
Mechanik európskej kvality
Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava
J. Jonáša 5, 84306, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008586
EDUCATION AND PROFESSION
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Dudova 4, 85102, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008591
Zvyšovanie kvality starostlivosti o seniorov získavaním skúseností v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
Farská 23, 95050, Nitra
2015-1-SK01-KA102-008598
Zahraničné skúsenosti = lepšie domáce uplatnenie
Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov
Bardejovská 24, 08001, Prešov
2015-1-SK01-KA102-008601
Elektronika vládne svetom
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08, Žilina
Rosinská cesta 2, 01008, Žilina
2015-1-SK01-KA102-008604
Mobilita študentov OA Sereď v ČR
Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Mladeznicka 158/5, 92601, Sereď
2015-1-SK01-KA102-008613
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
Sovietskych hrdinov 80, 08901, Svidník
2015-1-SK01-KA102-008614
Stáž v Staviteľstve - uvedenie teórie do praxe
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra
Čabajská 4, 95050, Nitra
2015-1-SK01-KA102-008615
Povinná odborná prax v zahraničí
Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
Tajovského 25, 97573, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008624
Získavanie nových zručností zo španielskej stredomorskej kuchyne
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
2015-1-SK01-KA102-008625
Duálne vzdelávanie v cestovnom ruchu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Osvety 17, 96801, Nová Baňa
2015-1-SK01-KA102-008632
Logistika a grafika digitálnych médií- Ako to funguje v zahraničí?
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
Fučíkova 426, 92521, Sládkovičovo
2015-1-SK01-KA102-008642
Spoznajme podnikanie a cestovný ruch v strede Európy!
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71, 951 02 Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce 71, 95102, Dolné Obdokovce
2015-1-SK01-KA102-008648
Zefektívnenie odborného vzdelávania s využitím zahraničných skúseností
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov
Volgogradská 1, 08001, Prešov
2015-1-SK01-KA102-008650
Vocational education in real life practice
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy, Maurerova 55, 053 42 Krompachy
Maurerova 55, 05342, Krompachy
2015-1-SK01-KA102-008651
Cesta k úspechu s odbornou praxou
Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
Gyulu Szabóa 1, 92901, Dunajská Streda
2015-1-SK01-KA102-008657
Vybudujme si našu budúcnosť - zdokonaľme kvalitu života
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Kukučínova 23, 04001, Košice
2015-1-SK01-KA102-008662
Stáž v zahraničí
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
Ivanská cesta 21, 82104, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008671
Seniors' Health Care in Europe
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
J. Kozačeka 4, 96001, Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008675
Umelci za novými zručnosťami a kompetenciami
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
Hálkova 2968/22, 01001, Žilina
2015-1-SK01-KA102-008692
Rozvoj odborných a komunikačných kompetencií učiacich sa a zamestancov v OVP
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804, 03101, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA102-008696
Health care assistants experience in Hungary and in Czech Republic
Stredná zdravotnícka škola - Egeszsegugyi Kozepiskola - Nám. 1. mája 1, 048 01 Rožňava
Nám. 1. mája 1, 04801, Rožňava
2015-1-SK01-KA102-008697
Tréning v hoteliérskych a gastronomických službách v Nemecku
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
Ul. sv. Michala 36, 93480, Levice
2015-1-SK01-KA102-008700
Povrchová úprava - koruna stavby
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 011 62 Žilina
Tulipánova 2, 01162, Zilina
2015-1-SK01-KA102-008712
Moderné aspekty v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, 040 01 Košice
Komenského 2, 04001, Košice
2015-1-SK01-KA102-008719
„Odborná príprava žiakov Technickej akadémie vo Zvolene v Európskej únii za účelom získania kľúčových kompetencií”
Technická akadémia, J. Švemu 1, 974 11 Zvolen
J.Švermu 1, 97411, Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008720
Gaining Experience
Hotelová akadémia, Malinovského 1, 977 01 Brezno
Malinovského 1, 97701, Brezno
2015-1-SK01-KA102-008723
Inovačné technológie v stavebníctve
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera -Winkler Oszkár Építoipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
B. Němcovej 1, 98415, Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008735
Európska starostlivosť o krásu
Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Budatínska 61, 85106, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008739
Internacionalizácia ako súčasť štúdia mladých zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice
Kukučínova 40, 04137, Košice
2015-1-SK01-KA102-008741
Inovovaná Európska chemická prax
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008743
Learning from Italian gastronomy
Súkromna stredná odborná škola - Gastroškola, Bieloruská 1, 821 06 Bratislava
Bieloruská 1, 82106, Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008745
MOBILITA + REMESLO MAJÚ VŠADE ZLATÉ DNO
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1186/10, 02680, Dolný Kubín
2015-1-SK01-KA102-008757
It´s all about technics - Všetko je to o technike
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Markusovská cesta 4, 05201, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008763
Rozvíjanie odborných a jazykových kompetencií stážou v zahraničí
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Slovenská 5, 08501, Bardejov
2015-1-SK01-KA102-008765
My Business Trip in Hungary
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, 040 01 Košice
Palackeho 14, 04001, Košice
2015-1-SK01-KA102-008775
Work experience in London
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany
Stromová 34, 92101, Piešťany
2015-1-SK01-KA102-008783
Europrax pre SOŠ technická Rožňava
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožnava
Hviezdoslavova 5, 04801, Rožňava
2015-1-SK01-KA102-008795
Inkluzívne vzdelávanie na medzinárodnej úrovni
Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
Hlavná 425, 98111, Hnúšťa
2015-1-SK01-KA102-008798
Mladý zdravotník v Španielsku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 017 01 Považská Bystrica
Školská 230, 01701, Považská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008799
Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie. OA – spájame teóriu s praxou.
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok
Scota Viatora 4, 03401, Ružomberok
2015-1-SK01-KA102-008808
Odborná prax v Nemecku
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
Pod Sokolicami 14, 91150, Trenčín
2015-1-SK01-KA102-008813
Mladí umelci bez hraníc
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Skuteckého 27, 97401, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008815
Vzdelaní mladí ľudia - budúcnosť preinu
Združenie Mladé Slovensko, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
Jabloňová 1351, 96001, Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008823
Zlepšujeme služby skúsenosťami zo Španielska
Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
Scota Viatora 8, 03401, Ružomberok
2015-1-SK01-KA102-008831
Prax v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
Lúčna 2, 98417, Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008838
Zahraničná prax pre čerstvých absolventov regiónu Veľkých Kapušian
Luminosus, n.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany
Hlavná 142/21, 07901, Veľké Kapušany
2015-1-SK01-KA102-008842
Arts in EU - Specialization in Music, Singing, Dance and Acting
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, 949 01 Nitra
Krčméryho 2, 94901, Nitra
2015-1-SK01-KA102-008850
Mobilita študentov SOŠ Vráble a uplatňovanie vedomostí na zahraničnej stáži
Stredná odborná škola Vráble, 1. mája 500, 952 01 Vráble
1.mája 500, 95201, Vráble
2015-1-SK01-KA102-008851
Elektrotechnici lepšie pripravení pre prax
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
Hlavná 1400/1, 05801, Poprad - Matejovce
2015-1-SK01-KA102-008853
Traineeship abroad makes difference
EDU 4 U, Zvončeková 1553/20, 078 01 Sečovce
Zvončeková 1553/20, 07801, Sečovce
2015-1-SK01-KA102-008855
Ideme na skusy! Posilnenie kompetencie žiakov a učiteľov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou
Krásno nad Kysucou 1642, 02302, Krásno nad Kysucou
2015-1-SK01-KA102-008856
„Odborná stáž žiakov a pedagógov strednej zdravotníckej školy v členskýchinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008857
Podpora mladých v remeslách a službách prostredníctvom účasti v programe Erasmus+
Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň
Jarmočná 1, 99280, Modrý Kameň
2015-1-SK01-KA102-008863
Posilnenie zručností v učebných odboroch v oblasti autoopravárenstva
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
Jelšavská 404, 02601, Dolný Kubín
2015-1-SK01-KA102-008865
Erasmus+ pre žiakov SOŠ Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
Poľná 10, 99001, Veľký Krtíš