Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA103-008546
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437, Bratislava
Grant: 114 409,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008547
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava
Grant: 255 626,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008549
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 718 376,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008552
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64, 91101, Trenčín
Grant: 59 900,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008555
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 96901, Banská Štiavnica
Grant: 27 330,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008556
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
Námestie legionárov 3, 08001, Prešov
Grant: 567 901,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008560
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 83517, Bratislava
Grant: 68 697,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008562
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänovská cesta 393, 03101, Liptovský Mikuláš
Grant: 26 129,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008564
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 523 063,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008569
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243, Bratislava
Grant: 785 869,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008571
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 04001, Košice
Grant: 32 532,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008572
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974, Nitra
Grant: 390 200,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008574
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
Dukelská štvrť 1404/613, 01841, Dubnica nad Váhom
Grant: 32 625,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008575
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 83303, Bratislava
Grant: 91 100,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008576
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843, Trnava
Grant: 183 538,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008592
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499, Bratislava
Grant: 1 437 935,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008593
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 214 795,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008597
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina
Grant: 531 928,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008608
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 92521, Sládkovičovo
Grant: 51 815,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008611
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 586 289,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008616
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53, 81109, Bratislava
Grant: 10 441,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008619
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 03401, Ružomberok
Grant: 338 232,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008659
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150, Trenčín
Grant: 151 840,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008666
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1, 08001, Prešov
Grant: 37 903,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008669
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04001, Košice
Grant: 524 796,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008672
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 97401, Banská Bystrica
Grant: 104 683,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008673
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 90901, Skalica
Grant: 40 702,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008679
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 213 091,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008693
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976, Nitra
Grant: 488 464,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008702
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181, Košice
Grant: 124 229,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008722
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 94501, Komárno
Grant: 124 017,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008730
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Karloveská 64, 84104, Bratislava
Grant: 112 988,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008772
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Work Space Europe
Nevädzova 6/C, 82101, Bratislava
Grant: 257 833,- EUR
2015-1-SK01-KA103-008794
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Grant: 92 666,- EUR

Príjemca odstúpil od zmluvy

2015-1-SK01-KA103-008785
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
Radlinského 9, 81345, Bratislava
Grant: 5 812,- EUR

Neschválené prihlášky