Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA107-008626
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235, Bratislava
Grant: 305 360,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008631
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská uni v Prešove
Námestie legionárov 3, 08001, Prešov
Grant: 56 420,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008689
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska univerzita
Tomášikova 20, 82102, Bratislava
Grant: 330 500,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008717
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 94976, Nitra
Grant: 73 305,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008727
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina
Grant: 24 825,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008747
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy v BA
Karloveská 64, 84104, Bratislava
Grant: 46 760,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008760
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150, Trenčín
Grant: 23 660,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008770
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 92521, Sládkovičovo
Grant: 25 100,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008773
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04001, Košice
Grant: 155 763,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008817
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053, Zvolen
Grant: 48 150,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008868
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401, Banská Bystrica
Grant: 94 690,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008869
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6, 81499, Bratislava
Grant: 72 480,- EUR
2015-1-SK01-KA107-008876
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200, Košice
Grant: 202 438,- EUR

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA107-008677
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 03401, Ružomberok
2015-1-SK01-KA107-008781
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave
Namestie Jozefa Herdu, 2, 91701, Trnava
2015-1-SK01-KA107-008805
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 97401, Banská Bystrica