Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2015-1-SK01-KA109-008987
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101, Prievidza
2015-1-SK01-KA109-008988
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, 05201, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA109-008989
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2, 04011, Košice
2015-1-SK01-KA109-008991
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23, 06901, Snina
2015-1-SK01-KA109-008993
Stredna priemyselna skola-Ipari Szakközépiskola
Petöfiho 2, 94550, Komárno
2015-1-SK01-KA109-008996
Stredná odborná škola
Lipová 8, 97251, Handlová
2015-1-SK01-KA109-008997
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 02061, Lednické Rovne
2015-1-SK01-KA109-008998
Obchodná akadémia Nitra
Bolečkova 2, 95050, Nitra
2015-1-SK01-KA109-008999
Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša 5, 84306, Bratislava
2015-1-SK01-KA109-009002
Stredná odborná skola informačných technologií
Tajovského 30, 97409, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA109-009003
Spojená škola
Štúrova 848, 96212, Detva
2015-1-SK01-KA109-009008
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Štúrova 74, 92701, Šaľa

Neschválené prihlášky

2015-1-SK01-KA109-008990
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669, 03101, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA109-008992
Stredná odborná škola informačných technologií
Hlinícka 1, 83152, Bratislava
2015-1-SK01-KA109-008994
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 96901, Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA109-008995
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23, 05801, Poprad
2015-1-SK01-KA109-009000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, 82109, Bratislava
2015-1-SK01-KA109-009001
Stredná odborná škola
Markušovská cesta 4, 05201, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA109-009004
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava
2015-1-SK01-KA109-009005
Občianske združenie KERIC
Nábrežná 1351, 02201, Čadca
2015-1-SK01-KA109-009006
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
Školská 5, 97701, Brezno
2015-1-SK01-KA109-009007
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24, 97429, Banská Bystrica